top of page

PARTICIPATE+ | Youth exchange in Costinesti, Romania

YE "Break a leg!" in Costinesti, Romania is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 8 участника за участие в младежки обмен "Break a leg!", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът се състои от две части и е с продължителност от 20 дена. Подходящ е за всички, които се интересуват от темите свързани с театъра, режисурата, записа и съставянето на елементи на театрална постановка.


Място на провеждане: Костинещи, Румъния

Период на провеждане: 5 - 24 Юни 2021 г.


Профил на участниците: 8 младежи между 18 и 30 год., придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво. В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 5 различни държави, а именно: България, Словакия, Румъния, Унгария и Северна Македония.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- Работа в междукултурни ансамбли; развиване способностите за слушане и уважение към другите и проявява на базисни работни познания в основните области на театъра: актьорско майсторство, режисура, дизайн, глас и др.

- Развиване на компетенции в устния език и изразителни механизми (израз на глас и физически израз), развиване на разбирането при психологически и морален анализ на един персонаж (аналитични способности) и усвояване на елементите на сценичните произведения и продукцията;

- Създаване на театрална пиеса от нулата (сценарий, декори, костюми, музика, актьорско майсторство, режисура и запис) включваща всички участници, която да се изиграе пред публика на живо и да бъде записана.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в 3* пансион Vila Dumy, намиращ се на 200 м от плажа.

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Всички участници ще бъдат взети с автобус, изпратен от румънската организация, който ще ги вземе от София и ще го остави до мястото за настаняване, както и ще ги върне обратно в София.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

*Във връзка с Covid-19, по-голямата част от активностите ще бъдат провеждани отвън за да няма струпване на хора в затворени помещения. На участниците от България няма да им се налага да предоставят отрицателен PCR тест при влизане в Румъния. При връщане в България за всички участници ще важи актуалната заповед на министъра за конкретния месец. При изискване за pcr/антигенен тест, участниците ще трябва сами да покрият разходите за него, тъй като такива не са предвидени в бюджета на проекта (защото този проект беше отложен).


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 19.05.2021 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от организаторите на проекта, които ще изберат участниците. Те ще предоставят данните на избраните участници на МЦРОО, като екипът ни ще се свърже с всеки избран участник. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от екипа ни за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

Comentários


bottom of page