top of page

PARTICIPATE+ | Youth exchange in Curteni, Romania

YE "Digital Safety Smarts" in Curteni, Romania is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 12 участника за участие в младежки обмен "Digital Safety Smarts", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът има за цел да развие по-добро разбиране у всички участници за различните форми на кибертормоз, да получат по-задълбочени познания за неговото въздействие, рискови фактори и дългосрочни ефекти върху жертвите и насилниците, както и да се научат как да разработват и налагат структурирани планове за предотвратяване, разпознаване и спиране на тормоза.


Място на провеждане: Куртени, Румъния

Период на провеждане: 11 - 22 Май 2022 г.


Профил на участниците: 10 младежи между 16 и 23 год., придружени от двама лидери, предварително подготвени от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво. В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 4 различни държави, а именно: България, Румъния, Чехия и Северна Македония.

Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в "Country Court".

Повече информация за мястото за настаняване може да откриете тук: https://countrycourt.ro/ Дейностите по проекта ще се провеждат предимно навън, освен когато времето не позволява това.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Всички участници ще бъдат взети с автобус, изпратен от румънската организация, който ще ги вземе от София и ще го остави до мястото за настаняване, както и ще ги върне обратно в София (има възможност за угоровка на допълнителна спирка по маршрута на автобуса). Билетите до и от София от населеното място на участниците ще бъдат покрити от организаторите при предоставяне на билетите.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


COVID-19

При влизане в Румъния за момента НЕ е необходимо представяне на документ за отрицателен тест или поставена ваксина, но до датата на проекта това може да бъде изменено. Може да следите актуалните рестрикции тук: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/romania.

За влизане обратно в България ще важи актуалната заповед на Министъра, която може да откриете тук: https://www.mfa.bg/bg/covid19map.

Ако участникът не е ваксиниран, ще трябва да заплати сам направените разходи за тестове при влизане обратно в България (и за влизане в Румъния ако се изискват такива), като те няма да бъдат възстановени от организаторите.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 10.04.2022 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от организаторите на проекта, които ще изберат участниците. Те ще предоставят данните на избраните участници на МЦРОО, като екипът ни ще се свърже с всеки избран участник. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от екипа ни за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


По време на проекта ще бъдат взети всички необходими мерки за защита, насочени към предотвратяване на всякакъв риск от разпространение на Covid-19. Участниците, които бъдат одобрени за проека, приемат да спазват мерките за безопасност, наложени от организаторите и екипа.


Comments


bottom of page