top of page

PARTICIPATE+ | Youth Exchange in Viana do Castelo, Portugal

YE "Let's dance!" in Viana do Castelo, Portugal is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 6-ма участници за младежки обмен "Let's dance", финансиран по програмата Еразъм+. Темата на проекта е свързана с народните танци, традиции и култура на различните народи.


Място на провеждане: Виана до Кастело, Португалия

Период на провеждане: 11 - 19 юли 2024 г.


Профил на участниците: 5-ма участници, на възраст 18 - 30 год, придружени от групов лидер (над 18 год.). Основният работен език на проекта е английски. Участниците трябва да владеят езика на добро разговорно ниво.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК! 

Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в HI VIANA DO CASTELO -


Проектът има такса участие към организаторите, НЕ към МЦРОО, която е упомената в инфопака на проекта. Таксата е 40 евро. В случай, че от лимита за транспортни разходи остане определена сума, тя ще бъде приспадната от таксата участие и участникът ще доплати остатъка (ако има такъв).


Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 360 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Екипът на МЦРОО ще помогне на участниците в избора на най-подходящи и изгодни самолетни билети.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


Участниците задължително трябва да имат валидна ЕЗОК карта и по желание - туристическа застраховка за периода на проекта.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 19:00ч на 17.05.2024 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

Comments


bottom of page