top of page

E-BOOK Colours of the wind - An analysis of Integration in europeЕлетронната книга е крайният изготвен материал по проекта "Colours of the wind" – обучителен курс, разработен от SEYF Malta и подкрепен от Малтийската Национална Агенция EUPA, в рамките на програмата "Еразъм+", който се проведе в Малта в периода 17-22 ноември 2016г. Главната цел на обучителния курс бе да даде възможност на 24 младежки работници, лидери и млади хора да употребят различни модели и инструменти за интеграцията на малцинствата, особено на младите мигранти в обществото. Целта му беше да им помогне да развият своите умения и знания и да се справят с разнообразното общество чрез неформално образование, развивайки социални, граждански, междукултурни компетенции и медийна грамотност, борба с дискриминацията, намаляване на различията в резултатите от обучението, засягащи учащите се в неравностойно положение чрез иновативни интегрирани подходи. Наръчникът е изцяло реализиран в сътрудничество с участниците и партньорските организации по проекта.

Можете да прочетете тук:

https://issuu.com/seyfmalta/docs/colours__of_the_wind_an_analysis_of/86 Пълната история за проекта можете да намерите тук: : https://vimeo.com/217689661


bottom of page