E-BOOK Colours of the wind - An analysis of Integration in europe

Updated: May 19, 2021Елетронната книга е крайният изготвен материал по проекта "Colours of the wind" – обучителен курс, разработен от SEYF Malta и подкрепен от Малтийската Национална Агенция EUPA, в рамките на програмата "Еразъм+", който се проведе в Малта в периода 17-22 ноември 2016г. Главната цел на обучителния курс бе да даде възможност на 24 младежки работници, лидери и млади хора да употребят различни модели и инструменти за интеграцията на малцинствата, особено на младите мигранти в обществото. Целта му беше да им помогне да развият своите умения и знания и да се справят с разнообразното общество чрез неформално образование, развивайки с