YE Centrepoint Outdoor Personal Development Programme in Lake district, National park, UK is NOW CHE


Международен център за развитие на образованието и обучението стартира набора на 4-ма младежи за участие в младежкия обмен "Centrepoint Outdoor Personal Development Programme", финансиран по програмата Еразъм+. Програмата на проекта е насочена към личностното развитие на всеки един участник, а дейностите ще се провеждат на открито. Проектът цели да развие уменията на младите хора да се справят с реални проблеми в жизнено важни ситуации. Проектът ще развие у тях умения относно междукултурната работа в екип, правилно разпределяне на бюджета, готвене, планиране, логистика, здраве и благополучие.

Място на провеждане: Lake district, National park, UK

Период на про