top of page

Европейското CV


Какви са особеностите на този формат автобиография и какво да включите в него, така че да се представите в най-добра светлина пред работодателя


CV-то е вашата първа среща с бъдещия ви работодател. Но за да стигнете и до реална такава, т.е. интервю на живо, трябва да покажете необходимото уважение към отсрещната страна чрез начина, по който сте подходили към писането на автобиографията си. Първата стъпка е да обърнете специално внимание на формата, който би бил най-подходящ за вашия случай и би ви помогнал да блеснете подобаващо пред останалите кандидати. Вече ви представихме някои от най-разпространените видове автобиографии – хронологична, функционална и няколко по-нестандартни предложения, и ви разказахме за техните специфики. Дойде ред и на може би най-актуалния формат в момента – европейското CV. Той е създаден, за да улесни кандидатстването за работа в Европа чрез въвеждането на единен стандартизиран модел. По този начин се дава равен шанс на всички кандидати, а работодателите по-лесно се ориентират в информацията. Целта му е да бъде разбираем за всекиго, независимо от държавата, в която живее. Именно затова е изключително систематизиран и подреден в няколко секции. Но въпреки че позволява включването на разнообразна информация, не прекалявайте със словоизлиянията и се придържайте към оптимална дължина от не повече от 2 страници. В сайта на Europass можете да се запознаете с целия пакет от документи, препоръчани от Европейски съюз, за да оптимизирате максимално вашия професионален профил. Там можете да намерите и примерни варианти на европейското CV, както и да попълните онлайн свое собствено, след което да го свалите в pdf формат или да го разпечатате. Ето и няколко основни принципа, към които е препоръчително да се придържате при изготвянето на автобиографията си. Лични данни Като всяко друго CV и европейското започва с отбелязването на личните данни на кандидата. Имате няколко полета за попълване, а в някои случаи - и опция за прикачване на снимка. Включете само нещата, които смятате, че са съществени за вашето представяне. Имайте предвид, че подробности като адрес, факс, националност, дата на раждане, пол, както и в някои случаи снимка, увеличават шанса да бъдете дискриминирани. Затова най-сигурният вариант е да попълните две имена и контакти за обратна връзка – професионален имейл, който да включва вашето име и евентуално фамилия, както и телефон за контакт, на който винаги отговаряте. Преди да започнете всякакви описания на вашия опит, образование и качества, се изисква да посочите конкретната позиция, за която кандидатствате. Към нея може да добавите длъжност, предпочитана длъжност, както и лично изявление, в което да опишете мотивацията ви да кандидатствате в рамките на 2-3 изречения. Избягвайте общите приказки и бъдете възможно най-конкретни. Трудов опит Следва секцията за трудов опит. Като започнете от най-скорошната си позиция, в обратен хронологически ред избройте своите професионални изяви. Посочете продължителност, длъжност, компания (можете да добавите нейния адрес или уебсайт), както и дейностите, с които сте се занимавали. Не е лошо да включите и качествата и уменията, които сте придобили при работата си на съответната позиция. За професионален опит се брои не само заетостта на трудов договор, но и всякакви стажове, проекти, доброволчески инициативи и т.н. Най-добре е да имате вариант на CV-то, който да включва абсолютно всичките ви изяви и при кандидатстване за конкретна позиция да триете и да подбирате само тези, които са подходящи, за да ви одобрят за нея. Не посочвайте дейности, които са твърде различни една от друга, както и такива, на които сте се задържали съвсем малко. В такъв случай работодателят би останал с впечатлението, че сте несериозни и не можете да се ориентирате в коя област да се специализирате. Образование На ред е вашето образование. Неслучайно то е на второ място. Независимо какви знания сте придобили по време на ученето си, задължително е да можете да ги прилагате в работата. Освен това практическите умения в определена професионална сфера не са по-маловажни от съответващото образование. Когато описвате образованието си, подходете по същия начин както към трудовия си опит - започнете от най-скорошната квалификация, която сте придобили, към по-отдавнашните. Ограничете се само до две образователни степени. Посочете продължителността, институцията, в която сте се обучавали, специалността (можете да добавите конкретни курсове от нея, които ви се струват по-специфични или приложими за дадената работна позиция) и нивото на придобитото образование (бакалавър, магистър и т.н.) Професионални умения Изреждането на личните ви умения е следващият етап от изготвянето на европейския формат CV. Започва се с езиковите ви познания - посочете нивото, на което владеете чуждия език, с думи ("основно", "отлично" и т.н.) или с европейските обозначения ("А2", "C1" и пр.), както и удостоверяващ сертификат, ако притежавате такъв. Преди това не забравяйте да споменете и кой е майчиният ви език. Добре е да включите само езици, които наистина владеете поне на ниво B1. За работодателя е важно да можете да използвате определен език, а не просто да имате базисни познания по него. По-нататък опишете вашите комуникационни, организационни, професионални или други умения, които смятате, че притежавате и ще бъдат полезни за съответната позиция. Тъй като и при секциите за опит и образование се предполага, че сте включили някои от тях, не се изхвърляйте. Бъдете кратки и избягвайте клишета от типа на "мотивирана и комуникативна личност". Използвайте прости и ясни думи, а също и пълни изречения с много глаголи като например "Имам подход при работата с деца, защото като доброволец съм организирала различни детски мероприятия и съм се занимавала лично с ангажирането на децата в тях". Хобитата и личните интереси имат място в тази секция само ако: - са свързани по някакъв начин с позицията, от която се интересувате; - са нестандартни и показват любопитна черта от вашия характер; - са довели до придобиването на конкретни професионални умения. Затова не пишете неща като "обичам да излизам с приятели", "харесвам да гледам филми и да чета книги". Това с нищо не ви прави по-интересни от хилядите други кандидати, които обичат да излизат с приятели, да гледат филми и да четат. Дигитални компетенции В отделно поле обяснете какви дигитални умения притежавате - владеене на офис пакет, координиране на социални мрежи, поддръжка на уебсайтове, опит в работа със специализиран софтуер и т.н. Ако сред изискванията към работната позиция, за която кандидатствате, няма такова за притежание на шофьорска книжка, директно можете да изтриете това поле от секцията с умения. Най-накрая имате възможността да добавите всякаква допълнителна информация, която прецените, че би могла да е от значение - публикации, проекти, членства, отличия и награди, сертификати и пр. Ако не се изискват изрично препоръки, но вие разполагате с такива, напишете, че могат да бъдат предоставени при поискване, без да ги прилагате на този етап. И в заключение, не бързайте да пращате попълненото CV. Прочетете го няколко пъти и го погледнете през очите на работодателите. Харесва ли ви? Дали не сте пропуснали нещо? Какво бихте добавили и какво – премахнали? Има ли информация, която звучи неясно или е несъществена? Допитайте се и до ваши близки, приятели и роднини – те ще ви кажат, ако нещо не е наред. Във всички случаи бъдете критични и обективни, без прибързани емоции. Неслучайно някой беше казал "нищо лично, просто бизнес".

Плюсове и минуси на европейската автобиография Плюсове: +Лесна е за попълване и дава възможност информацията да бъде подредена в логична последователност +Все по-търсена е от работодателите заради възможността за бързо ориентиране в профила на кандидата +Дава възможност за включването на всякакъв вид информация, която кандидатът сметне за необходима, като сам може да прецени на коя секция да наблегне в зависимост от опита, образованието или уменията, които има Минуси: -Форматът не дава особена възможност за демонстриране на креативност и оригиналност -Включени са някои полета за информация, която реално е излишна -Форматът вкарва кандидатите в обща рамка, в която е по-трудно да изпъкнат


bottom of page