top of page

Южнокорейската образователна система: култура да бъдеш най-добрият


Най вероятно сте чували за така наречените източноазиатски стриктни майки, които стимулират децата си, карат ги да преследват своите цели, и да не приемат "не мога" за валиден отговор. В случая с Южна Корея системата не е толкова сантиментална, когато стане въпрос за образование, какъвто е случаят с по-гъвкавата в това отношение Финландия, с която тази Южна Корея дели първото място.

Със сигурност няма универсална образователна система, която да работи за всяка култура и манталитет. Въпреки това, благодарение на резултатите от програмата PISA (Програма за международно оценяване на учениците), можем да отбележим, че тези две диаметрално противоположни системи имат нещо общо, а именно: упоритост и усилена работа, които ги извеждат от потенциални кризи.

Макар и широко възприемано от аутсайдерите като твърде строго, южнокорейското образование се оказва едно от най-успешните всяка година, особено благодарение на нивото на грамотност от около 100% и непрекъснатите високи постижения в международен аспект. Тъй като образованието е високо ценено в корейската култура и се възприема като средство за изкачване по социално-икономическия стълб, южнокорейското правителство е отделило 19,8% от бюджета на централното правителство за образование. Технологичната грамотност е също толкова важна. Усъвършенствани приспособления могат да се видят в почти всяка класна стая: таблети, LCD екрани - всичко онова, което върви като типично за съвременните технологии и може да се използва за образователни цели.

Детската градина е пожелание, но от 6-годишна възраст всички деца трябва да преминат към шест години задължително начално образование “ходенг-хакйо“. Там те учат различни теми като английски, изящни изкуства, корейски, математика, музика, физическо възпитание, наука, социални изследвания и т.н. Преходът към три години средно училище може да бъде труден, тъй като проучванията се вземат много по-сериозно на ниво средното училище. Освен това, редовното гимназиално образование предлага програми по избор като изкуство, етика, математика, история, музика, физическо възпитание, технологии и „ханджа“китайски герои. За да се отговори на очакванията на ранно усъвършенстване, децата учат както в училище, така и с частни преподаватели.


И накрая, последните три години формално образование са в гимназиите. По-голямото множество корейски ученици в гимназията се явяват на тест за проверка на училищните способности с цел да преминат към следващото ниво на образованието си. Стандартите са високи, а някои ученици започват да се подготвят от доста по-ранна възраст. Натискът би могъл да се дължи и на факта, че като се започне от гимназията, образованието вече не е безплатно. Следователно, финансовата тежест става все по-интензивна, когато учениците напредват.

Южнокорейската изпитна система играе важна роля при определяне бъдещето на детето. Животът в страната напълно отговаря на атмосферата на изследването. Родителите се молят за успеха на децата си, а самолетите имат забрана да летят над места, където се провеждат тестове.

Студентите също се сблъскват с напълно нови и предизвикателни стандарти за високи постижения, очаквани от университетския живот. Подлагането на огромен, непреодолим натиск в този случай води до по-нататъшно инвестиране в лични умения и знания. Същевременно младите хора от Южна Корея биват насърчавани да бъдат безпристрастни и дори да променят сферата си на обучение по всяко време. Ако им бъде дадена оригинална идея за даден проект, те имат възможността да работят като стажанти и да си помагат финансово. 27-годишен кореец, който се подготвя за приемен изпит, не е рядкост. В крайна сметка не става въпрос за завършване възможно най-рано и за започване на работа. Да бъдеш най-добрият в Южна Корея е свързано с работната среда, която се застъпва преди всичко за упорита работа и усърдието, там талантът не се счита за важен фактор и затова няма извинение за провал.

Успехът идва с цена. За корейците обаче времето, прекарано в изучаване, изследване и преследване на величие на всяка цена е цената, която си заслужава да се плати. Дали ни харесва или не, начинът на мислене тип "потъваш или плуваш” е допринесъл за това, което Южна Корея е станала днес - живо доказателство за силата на икономика, която е основана на знание и изключителни хора.

#Travel

bottom of page