PARTICIPATE+ | TC Youth Entrepreneurship Education Heroes (Y.E.E.H.!) in Mileto, Italy is NOW CHECK-Международен център за развитие на образованието и обучението търси 2-ма младежи за участие в тренинг курс "Youth Entrepreneurship Education Heroes (Y.E.E.H.!)", финансиран по прогр