top of page

PARTICIPATE+ | TC S.T.O.P. Bullyism in Tallinn, Estonia is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението търси 3-ма младежи за участие в тренировъчен курс "S.T.O.P. Bullyism", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на този проект е да създаде нови перспективи, да обмени опит, да придобие знания и да възприеме нови методи за работа с младежи в и извън училищата за да се предотврати кибертормоза.

Място на провеждане: Талин, Естония

Период на провеждане: 21 - 28 Февруари 2019 г.

Профил на участниците: 3-ма младежи, навършили 18 годишна възраст, Участниците трябва да имат предишен опит и да са участвали в други тренировъчни курсове (поне 3). Основният работен език на проекта е английски. Участниците трябва да имат поне Intermediate/Advanced ниво! В тренировъчния курс ще вземат участие младежи от 8 различни държави, а именно: България, Кипър, Хърватия, Естония, Франция, Германия, Италия и Испания.

Всеки кандидат попълва апликационната форма, изисквана от организаторите, като в нея трябва да прикачат и видео клип, в който отговаря на определени въпроси.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- да обмени и сподели реален опит и практики между участниците, свързани с тормоза и кибертормоза;

- участниците да придобият знания за правилното използване на социалните медии и тяхната връзка с тормоза, които след това да могат да споделят с други млади хора;

- запознаване с различни инструменти и методи за неформално образование за превенция и работа с младежи по темата за тормоза;

- да предостави знания и методи относно тормоза и кибертормоза, тяхното въздействие и тяхната превенция, както и да предостави насоки за симптомите на жертвите, наблюдателите и участниците и други корелационни фактори, др.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в хотел Ecoland - линк към мястото за настаняване: ВИЖ ТУК!

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. След одобрение на кандидатурата на участниците, те трябва да закупят сами своите самолетни билети до мястото на проекта. В случай на затруднение при избира на полети, екипът на МЦРОО може да им помогне в търсенето на най-изгодните полети. Лимитът за пътни разходи е 275 евро на човек, които ще бъдат възстановени на участниците от организаторите в определен период след приключване на проекта. Преди закупуването на самолетните билети, участниците трябва да съгласуват избраните полети с организаторите.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие. Отговорите от апликационната форма биват получавани директно от организаторите на проекта.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от организаторите на проекта, които ще се свържат чрез мейл с всеки един избран участник.

Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта внимателно.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

bottom of page