PARTICIPATE+ | TC S.T.O.P. Bullyism in Tallinn, Estonia is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението търси 3-ма младежи за участие в тренировъчен курс "S.T.O.P. Bullyism", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на този проект е да създаде нови перспективи, да обмени опит, да придобие знания и да възприеме нови методи за работа с младежи в и извън училищата за да се предотврати кибертормоза.