top of page

PARTICIPATE+ | TC Overthrow Boundaries of Migration in Faistos, Crete is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението търси 2-ма участници за участие в тренировъчен курс "Overthrow Boundaries of Migration", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на този проект е да предаде на участниците нови знания и стратегии по основните теми, свързани с миграцията и да ги подготви за активното им участие в техните местни общности, страни и на европейско или регионално ниво.

Място на провеждане: Калимаки, Фестос, о-в Крит

Период на провеждане: 5 - 11 Март 2019 г.

Профил на участниците: 2-ма участници - между 20 и 35 г възраст. Участниците трябва да имат предишен опит и да са участвали в други тренировъчни курсове (поне 3). Основният работен език на проекта е английски. Участниците трябва да имат поне Intermediate/Advanced ниво! В тренировъчния курс ще вземат участие младежи от 10 различни държави, а именно: България, Гърция, Франция, Германия, Унгария, Литва, Норвегия, Полша, Испания и Турция.

Всеки кандидат попълва апликационната форма, изисквана от организаторите, като в нея трябва да прикачи и видео клип, в който отговаря на определени въпроси, които ще намери в апликационната форма.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- да стимулира участниците да размишляват върху различните измерения на миграцията и мобилността, за по-добро разбиране на теоретичната рамка на миграционните тенденции и новата миграция в Европа и нейните глобални последици;

- участниците да споделят най-добри практики и иновации в работата с младежта, свързани с международната/местната миграция и мобилност и влиянието й върху младите хора в Европа;

- да се повиши информираността за насилствения екстремизъм като причина, а не като следствие от миграцията и влиянието на медиите, свързани с миграцията, др.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в хотел Alonia в морският регион Каламаки, близо до Мирес - линк към мястото за настаняване: ВИЖ ТУК!

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. След одобрение на кандидатурата на участниците, те трябва да закупят сами своите самолетни билети до мястото на проекта. В случай на затруднение при избира на полети, екипът на МЦРОО може да им помогне в търсенето на най-изгодните полети. Лимитът за пътни разходи е 275 евро на човек, които ще бъдат възстановени на участниците от организаторите в определен период след приключване на проекта. Преди закупуването на самолетните билети участниците трябва да съгласуват избраните полети с организаторите.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие. Отговорите от апликационната форма биват получавани директно от организаторите на проекта. Срок за кандидатстване: 5 Февруари 2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от организаторите на проекта, които ще се свържат чрез мейл с всеки един избран участник.

Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта внимателно.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

bottom of page