top of page

ISE+FUL | Digital Creative Minds - Online Platform

Предлагаме на Вашето внимание уникалната платформа за обучение на възрастни!

Digital Creative Minds (DCM) е проект KA2 по Еразъм+ в областта на възрастните, който има за цел да създаде устойчива и ефективна образователна програма, посветена на възрастни обучаеми с ниски цифрови умения, участващи в CCS

Курсът е достъпен на български език

Регистрирайте се сега ТУКЕкипът на DCM би искал да ви покани да се абонирате за нашата онлайн платформа и да вземете MOOC курсовете, които имат за цел да популяризират дигитални умения и компетенции, трансверсални компетенции и социално включване сред възрастни обучаеми, участващи в Културния и творчески сектор (CCS), иновативно обучение за възрастни програма, достъпна на английски и всички партньорски езици като Отворен образователен ресурс (OER) и достъпна за възрастни с ограничени цифрови умения. Курсовете MOOC разглеждат следните теми:


  • Как да дефинирате и разширите дигиталната аудитория и онлайн присъствието - специфични инструменти за измерване и планиране.

Социалните медии и тяхното значение в CCS.

  • Как да разнообразите използването на най-подходящите цифрови инструменти и технологии за процес на сътрудничество и комуникация.

Насоки за ефективна комуникация, взаимодействие и сътрудничество.

  • Онлайн ресурси за това как да преработите и интегрирате работата си с чисто нови техники.

Преосмислете и проучете възможните алтернативи за устойчиви работни практики.

  • Онлайн безопасност.

Съветва как да защитим данните, личните устройства и здравето и благосъстоянието на потребителя.

  • Научете как да защитите цифровото съдържание и правата върху интелектуалната собственост. Разбиране на значението на закона за авторското право и лицензирането на произведенията на художника.


  • Творчеството и иновациите като основен двигател на CCS. Проучване на нови начини за правене на бизнес, разработване на нови модели за приходи, базирани на цифрови иновации и нови начини за цифрови формати за разпространение.

От обучаемите се иска да преминат тест с 10 въпроса в края на всеки MOOC, за общо шест теста. Въпросите от теста се основават на информацията, съдържаща се в съответния MOOC.


Сертификат: Всеки обучаем, който премине шестте теста, достигайки 60% правилни отговори във всеки тест, ще получи Сертификат за завършване.


DCM е проект за възрастни KA2, одобрен от Германската национална агенция за възрастни и съфинансиран от програмата ERASMUS+ на Европейския съюз.


КОНСОРЦИУМА:Comments


bottom of page