top of page

PARTICIPATE+ | Seminar in Braga, Portugal

Seminar "Let them be heard" in Braga, Portugal is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 2-ма участници за участие в семинар "Let them be heard", финансиран по програмата Еразъм+. Основната цел на този проект е да подготви младежките работници, лидери, фасилитатори, координатори на проекти, др. по темата за проблеми, свързани с имиграцията и така наречената "бежанска криза". Проектът ще се фокусира върху справянето на проблеми като ксенофобия, расизъм, насилие чрез изкуства и по-точно чрез театъра.

Място на провеждане: Брага, Португалия

Период на провеждане: 18 - 25 Ноември 2019 г.

Профил на участниците: 2-ма участници, навършили 18 годишна възраст (няма горна граница за участие). Идеалните кандидати са младежки работници, обучители, фасилитатори, ментори и координатори на проекти, които искат да задълбочат знанията си по темата за миграцията. Участниците трябва да имат задължително предишен опит с програмата Еразъм+! В периода 12 - 20 Февруари 2020 г. ще се проведе Тренинг курс, който е част от програмата и е препоръчително поне един от участниците в семинара, да вземат участие и в тренинг курса.

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне ниво Intermediate.

В семинара ще вземат участие 27 младежки работници от 11 различни държави, а именно: Португалия, Полша, Испания, Италия, Гърция, Литва, България, Румъния, Хърватия, Унгария и Северна Македония.


Специфичните цели на проекта са:

- Обсъждане проблемите на младежта на местно ниво, обвързани с темата за миграцията;

- Различаване на термините имигрант, емигрант и бежанец;

- Обсъждане и определяне ролята на младежките НПО-та, както и споделяне на добри практики, които действат в различните държави;

- Използване на театъра като език и основа на младежки дейности, др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в HOTEL Centro Comercial Aveniida

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 360 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Екипът на МЦРОО ще помогне на участниците в избора на най-подходящи и изгодни самолетни билети.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 27.10.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията, за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно семинарите и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

Comments


bottom of page