top of page

PARTICIPATE+ | Study visit in Diyarbakir, Turkey

Study visit "See the reality" in Diyarbakir, Turkey is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5 участника за посещение с учебна цел "See the reality", финансирано по програмата Еразъм+. Целта на посещението е да обърне внимание на проблемите на бежанците и реалните социални проблеми, с които те се сблъскват.
Място на провеждане: Диарбекир, Турция

Период на провеждане: 20 - 28 август 2019г.

Профил на участниците: 5 участника, навършили 18 години. Няма горна граница за възрастта, но е препоръчително участниците да са между 25-30 години. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне ниво Intermediate.

В посещението с учебна цел ще вземат участие 43 участника от 10 различни държави, а именно: България, Хърватия, Чехия, Литва, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Великобритания и Турция.


Работната програма на проекта има някои специфични цени, а именно:

- използване на интегративни стратегии: те ще стимулират груповата работа и ще сближат участниците помежду им, насърчавайки сътрудничеството между тях;

- използване на творчески стратегии: те укрепват иновативността на участниците;

- учене чрез дебати: помага на участниците в намирането на по-добри подходи за учене;

- учене чрез преодоляване на вербални конфронтации: помага на участниците да усвоят информацията и да осъзнаят значението ѝ.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Saklı Cennet Guneydogu Anadolu Arastirma Enstitusu Kampus Alani.

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След като участниците бъдат одобрени, екипът на МЦРОО ще им помогне да изберат най-удобния и изгоден начин за пътуване до мястото на настаняване. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 275 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 28.06.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно посещенията с учебна цел и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

Comments


bottom of page