top of page

PARTICIPATE+ | Study visit in Durres, Albania

Study visit “Stand together in solidarity” in Durres, Albania is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 1 младеж за участие в посещение с учебна цел "Stand together in solidarity", финансиран по програмата Еразъм+. Посещението цели участниците да обменят опит в областта на доброволческите проекти по Европейския корпус за солидарност, като в програмата на проекта са включени и посещения на организации в Албания, изпращащи и приемащи доброволци.

Място на провеждане: Дуръс, Албания

Период на провеждане: 20 - 26 октомври 2019г.


Профил на участника: 1 участник, навършил 18 години. Няма горна граница за възрастта. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне ниво Intermediate. В проекта ще вземат участие 2-ма участника от България, представляващи МЦРОО и още 2-ма от друга българска организация.


Участникът задължително трябва да има:

  • най-малко 1 година опит в областта на доброволческите проекти (ESC/EVS);

  • готовност за изпълнение на активна роля в проекта;

  • възможност за споделяне на нова информация, умения, опит и контакти;

  • интерес и мотивация за работа по темата за ECS и младежката работа като цяло;

  • желание за създаване на нови ECS проекти в областта на програмата Еразъм +.

Молим да кандидатстват само тези, които отговарят на горепосочените критерии!

След като бъде одобрен от нас, участникът ще попълни още една апликационна форма за албанската организация, чрез която те ще преценят дали отговаря на критериите или не.


Повече информация за обучението: https://drive.google.com/file/d/1mANZwjk7K9fOn3a7QzX2nDJJgUNMNyFW/view?usp=sharing


Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

Лимитът за транспортни разходи е 275 евро, като участникът може да пътува със самолет, автобус или кола (за колата ако се съберат с другият участник и пътуват заедно).


Има такса за участие към организаторите в размер на 30 евро, която участникът ще заплати на място.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 06.10.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващ одобрението на кандидата мейл в реално време. В тази връзка кандидатът носи отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието си в проекта.

3. Одобреният кандидат ще получи мейл за одобрение на кандидатурата му и последващите действия по заминаването му.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно посещенията с учебна цел и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


Comentários


bottom of page