PARTICIPATE+ | Study visit in Durres, Albania

Updated: Apr 1, 2020

Study visit “Stand together in solidarity” in Durres, Albania is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 1 младеж за участие в посещение с учебна цел "Stand together in solidarity", финансиран по програмата Еразъм+. Посещението цели участниците да обменят опит в областта на доброволческите проекти по Европейския корпус за солидарност, като в програмата на проекта са включени и посещения на организации в Албания, изпращащи и приемащи доброволци.

Място на провеждане: Дуръс, Албания

Период на провеждане: 20 - 26 октомври 2019г.


Профил на участни