top of page

PARTICIPATE+ | TC in Silivri, Istanbul, Turkey

TC "The mixed migration" in Silivri, Istanbul, Turkey is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5-ма участника за участие в тренировъчен курс "The mixed migration", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът има за цел да запознае участници с проблемите относно смесената миграция, бежанците и социалната реалност.


Място на провеждане: Силиврия (Истанбул) Турция

Период на провеждане: 5 - 13 юни 2022 г.


Профил на участниците: 5 участника, навършили 18 год. Основният работен език на проекта е английски. Участниците трябва да го владеят на отлично ниво. Препоръчително е да имат опит в неправителствената сфера и НПО-тата, да са активни граждани или лидери. Да имат добра мотивация за участие и интерес по темата.

В тренировъчния курс ще вземат участие младежи от 10 различни държави, а именно: България, Хърватия, Чехия, Литва, Полша, Естония, Дания, Румъния, Словакия и Великобритания.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в хотел Selimpaşa İMKB MTAL Uygulama Oteli, в стаи по 2-3-ма човека. Линк към хотела: https://selimpasa.meb.k12.tr/icerikler/uygulama-otelimiz_214478.html

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 275 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Екипът на МЦРОО ще помогне на участниците в избора на най-подходящи и изгодни самолетни билети.

Всички участници трябва да имат туристическа застраховка за периода на проекта и валиден международен паспорт! Участниците също така ще трябва да имат поне няколко лаптопа в група за да могат ефективно да работят.


След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


COVID-19

При влизане в Турция, ако е през сухопътна граница, не се изискват никакви ковид документи. Ако се влиза през ГКПП на летищата, участниците трябва да предоставят сертификат за ваксинация, за преболедуване или бърз тест. Разходите за направени тестове няма да бъдат покрити от организаторите.

За влизане обратно в България от Турция няма изисквания за предоставяне на ковид документи (https://www.mh.government.bg/bg/novini/aktualno/ot-utre-pristigashite-ot-republika-severna-makedon/).


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 19:00ч на 21.04.2022 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


По време на проекта ще бъдат взети всички необходими мерки за защита, насочени към предотвратяване на всякакъв риск от разпространение на Covid-19. Участниците, които бъдат одобрени за проека, приемат да спазват мерките за безопасност, наложени от организаторите и екипа.

Comments


bottom of page