top of page

PARTICIPATE+ | Training course in Braga, Portugal

Training course "Let them be heard" in Braga, Portugal is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 3-ма участници за участие в тренировъчен курс "Let them be heard", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът е насочен към тези, които желаят да придобият нови идеи и инструменти в работата с младежи, да разширят портфолиото си и комуникацията с други организации, както и според възможността им, да приложат пълноценно резултатите от проекта в своите организации (чрез организиране на нови дейности и предаване на нови умения на други членове на техните организации и извън тях). Тренировъчния курс е втора част на вече провелия се семинар по проекта през ноември 2019 г.

Място на провеждане: Брага, Португалия

Период на провеждане: 12 - 20 Февруари 2020 г.

Профил на участниците: 3-ма участници, навършили 18 годишна възраст (няма горна граница за участие). Идеалните кандидати са младежки работници, обучители, фасилитатори, ментори и координатори на проекти, които искат да задълбочат знанията си по темата за миграцията. Участниците трябва да имат задължително предишен опит с програмата Еразъм+!

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне ниво Intermediate.

В тренировъчния курс ще вземат участие 27 младежки работници от 11 различни държави, а именно: Португалия, Полша, Испания, Италия, Гърция, Литва, България, Румъния, Хърватия, Унгария и Северна Македония.


Специфичните цели на проекта са:

- Обсъждане проблемите на младежта на местно ниво, обвързани с темата за миграцията;

- Различаване на термините имигрант, емигрант и бежанец;

- Обсъждане и определяне ролята на младежките НПО-та, както и споделяне на добри практики, които действат в различните държави;

- Използване на театъра като език и основа на младежки дейности, др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в HOTEL Centro Comercial Aveniida

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 360 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Екипът на МЦРОО ще помогне на участниците в избора на най-подходящи и изгодни самолетни билети.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 09.01.2020 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията, за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

Comments


bottom of page