top of page

PARTICIPATE+ | YE in Costinesti, Romania

YE “Make Social Inclusion Happen” in Costinesti, Romania is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 10 младежа за участие в младежкия обмен "Make Social Inclusion Happen", финансиран по програмата Еразъм+. Темата на проекта е свързана с равенството по отношение на възможностите за постигане на равни права, оставяйки настрана критерии като пол, расизъм, хомофобия, увреждания, възраст, т.н.


Място на провеждане: Костинещи, Румъния

Период на провеждане: 19 - 29 Септември 2019г.

Профил на участниците: 10 младежа на възраст между 16 и 21 години, придружени от двама лидери, предварително подготвени от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 72 младежа от 6 различни държави, а именно: България, Румъния, Чехия, Унгария, Словакия и Северна Македония.

* Всички участници ще получат служебни бележки, издадени от МЦРОО и извиняващи им отсъствията от училище.


Работната програма на проекта е предназначена към изграждане на някои специфични умения, знания и личностни качества:

- увеличаване нивото на знания сред участниците, свързани с тяхната толерантност, приемане и съпричастност към хора, различни от тях самите и младите хора с ограничени възможности;

- Насърчаване на многообразието, толерантността, равните права на младите хора в неформален контекст и повишаване на осведомеността за проблемите, пред които са изправени социално изключените, др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в 3* пансион Vila Dumy, намиращ се на 200 м от плажа.

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Всички участници ще бъдат взети с автобус, изпратен от румънската организация, който ще ги вземе от София и ще го остави до мястото за настаняване, както и ще ги върне обратно в София.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 01.09.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


Commentaires


bottom of page