top of page

PARTICIPATE+ | YE in Mezobereny, Hungary

YE "Save our money" in Mezőberény, Hungary is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 12 младежи и 2-ма лидери за участие в младежки обмен "Save our money", финансиран по програмата Еразъм+. Този проект отговаря на нуждата на младите хора да се учат, развиват и да подобряват своето настоящо положение и бъдеще, наблягайки на финансовата грамотност.

Място на провеждане: Мезьоберен, Унгария

Период на провеждане: 9 - 18 септември 2019г.

Профил на участниците: 12 младежа на възраст между 18 и 23 години, придружени от 2-ма групови лидери, навършили 18 год. без ограничение в горната възрастова граница. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно ниво.

В младежкия обмен ще вземат участие 58 младежи от 4 различни държави, а именно: България, Унгария, Румъния и Литва.


Работната програма на проекта има някои специфични цени, а именно:

- повишаване нивото на финансови знания, умения, нагласи/поведение в безопасен контекст чрез междукултурно обучение;

- повишаване осведомеността за програмата „Еразъм+“ и за значението на финансовата грамотност, придобита в ранна възраст;

- предоставяне на възможност на младите хора да разработят своите индивидуални учебни планове по финансови грамотност.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Picnic Park Mezobereny,

Повече инфо: http://mezoberenyszallas.hu/en/


Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


След като участниците бъдат одобрени, екипът на МЦРОО ще им помогне да изберат най-удобния и изгоден начин за пътуване. Участниците трябва да пътуват от София до Будапеща и обратно. От Будапеща ще бъдат взети с автобус от организаторите , които ще ги отведат до мястото за настаняване. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 275 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 10.08.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

コメント


bottom of page