top of page

PARTICIPATE+ | YE "Learning is playing" in Mezobereny, Hungary

YE "Learning is playing" in Mezőberény, Hungary is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 10 младежи за участие в младежки обмен "Effective Planning", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът има за цел да помогне на участниците да развият умения за решаването на сложни проблеми, критично мислене, креативност, управление на хора и координация с останалите хора. Чрез тези компетенции, те ще увеличат шансовете си на пазара на труда и ще могат бъдат конкурентоспособни


Място на провеждане: Мезьоберен, Унгария

Период на провеждане: 18 - 28 ноември 2021г.


Профил на участниците: 8 младежи на възраст между 18 и 30 години, придружени от 2-ма групови лидери, навършили 18 год. без ограничение в горната възрастова граница, предварително подготвени от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно ниво.


В младежкия обмен ще вземат участие 52-ма младежи от 5 различни държави, а именно: България, Унгария, Румъния, Чехия и Северна Македония.


Работната програма на проекта има някои специфични цели, а именно:

– Използване на импровизационния театър като метод за развиване на креативност, критично мислене, решаване на проблеми и умения за сътрудничество в екип на младите хора за повишаване на перспективите им за заетост;

- Увеличаване самочувствието и адаптацията н младежите към всякакви среди, за да бъдат подготвени за професионалния и личния им живот;

- Увеличаване капацитета на партньорските организации за планиране, организиране и прилагане на младежки обмен по КА1, фокусиран върху творчески средства за развитие на компетенции сред младежите, изисквани от новите реалности на пазара на труда.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Piknik Park Mezobereny,

Повече инфо: ТУК!

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Участниците трябва да пътуват от София до Будапеща и обратно. От Будапеща ще бъде осигурен транспорт от организаторите. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 180 евро на човек. След приключване на проекта, участниците трябва да изпратят всички необходими транспортни документи, като транспортните разходи ще им бъдат възстановени в период до 3 месеца след приключване на проекта. След своето участие, участниците трябва да споделят резултатите от проекта чрез извършване на определени задачи, зададени им от организаторите.

COVID-19

Актуалните условия за влизане в страната могат да бъдат намерени в сайта на Министерство на външните работи: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/hungary

За влизане обратно в България ще важи актуалната заповед на Министъра за конкретния месец. Всеки участник сам заплаща разходите за тестове, като те няма да им бъдат възстановени от организаторите.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 05.11.2021 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


КАНДИДАТСТВАЙ ТУК!


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


По време на проекта ще бъдат взети всички необходими мерки за защита, насочени към предотвратяване на всякакъв риск от разпространение на Covid-19. Участниците, които бъдат одобрени за проека, приемат да спазват мерките за безопасност, наложени от организаторите и екипа.

bottom of page