top of page

PARTICIPATE+ | Youth exchange Digital Safety Smarts in Costinesti, Romania

YE "Digital Safety Smarts" in Costinesti, Romania is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 8 участника за участие в младежки обмен "Digital Safety Smarts", финансиран по програмата Еразъм+. Основната цел на проекта е участници да придобият по-добро разбиране относно различните форми на кибертормоз, да получат по-задълбочени познания за неговото въздействие, рисковите фактори и дългосрочните ефекти върху жертвите и насилниците, както и да се научат как да разработват и използват структурирани планове за предотвратяване, разпознаване и спиране на този вид тормоз.


Място на провеждане: Костинещи, Румъния

Период на провеждане: 15 - 26 Септември 2021 г.


Профил на участниците: 10 младежи между 16 и 30 год., придружени от двама лидери, предварително подготвени от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво. В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 4 различни държави, а именно: България, Румъния, Северна Македония и Чешката Република.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- придобиване на умения за безопасно сърфиране в интернет;

- подобряване на емоционалната грамотност на участниците;

- създаване на по-добра онлайн среда;

- др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в 3* пансион Vila Dumy, намиращ се на 200 м от плажа.

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

Всички участници ще бъдат взети с автобус, изпратен от румънската организация, който ще ги вземе от София и ще го остави до мястото за настаняване, както и ще ги върне обратно в София (има възможност за угоровка на допълнителна спирка по маршрута на автобуса).

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


COVID-19

Актуалните условия за влизане в страната могат да бъдат намерени в сайта на Министерство на външните работи: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/romania. За влизане в Румъния е необходимо участниците да предоставят:

- сертификат за ваксина;

- PCR тест, направен до 72 часа преди влизането в страната;

- лица, прекарали вируса в последните 180 дни чрез предоставяне на положителния PCR тест като доказателство.

*Разходите за PCR тест-а за влизане в Румъния ще бъдат възстановени от организаторите на проекта.

За влизане обратно в България ще важи актуалната заповед на Министъра за конкретния месец. За момента се изисква сертификат за ваксина или бърз тест направен до 24 ч след влизане в страната. Сумата за бързия тест ще трябва да бъде покрита от участниците.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 29.08.2021 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от организаторите на проекта, които ще изберат участниците. Те ще предоставят данните на избраните участници на МЦРОО, като екипът ни ще се свърже с всеки избран участник. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от екипа ни за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

Comments


bottom of page