top of page

PARTICIPATE+ | Youth exchange in Zagreb, Croatia

YE Frugal Living in Zagreb, Croatia is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5-ма младежи за участие в младежки обмен "Frugal living", финансиран по програмата Еразъм+. Основната цел на проекта е да научи участниците как да спестяват правилно, какви са алтернативите и как да се подготвят за предстоящите промени (най-вече относно инфлацията).


Място на провеждане: Загреб, Хърватия

Период на провеждане: 5 - 11 Декември 2022 г.


Профил на участниците: 5-ма участници, 18-30 год., придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- да запознае младите хора с концепцията за организиране и управление на личните финанси;

- да помогне за справяне с бедността и преодоляване на финансови затруднения, които могат да възникнат в бъдеще;

- да се даде възможност на младите хора да усвоят нови полезни умения и усвояват съществена информация, свързана с темата за личните финанси;

- да се запознаят с финансовата ситуация в различните европейски държави;

- да сравнят ситуацията в страните и да обсъдят начини за подобряване;

- др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в Chillout Hostel, намиращ се в центъра на града: https://www.chillout-hostel-zagreb.com/


Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 275 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Екипът на МЦРОО ще помогне на участниците в избора на най-подходящи и изгодни самолетни билети.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


Участниците задължително трябва да имат валидна ЕЗОК карта и по желание - туристическа застраховка за периода на проекта.


COVID-19

В момента няма изисквания за представяне на сертификати при пристигане в Хърватия, както няма такива и за влизане в България.

Актуалните изисквания за влизане в Хърватия може да откриете тук: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/croatia

За влизане обратно в България ще важи актуалната заповед на Министъра, която може да откриете тук: https://www.mfa.bg/bg/covid19map.

В случай, че изискванията се променят до датите на проекта, разходите за тестове на неваксинираните участници няма да бъдат покрити от организаторите и те ще трябва сами да ги заплатят.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 16:00ч на 13.11.2022 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


КАНДИДАТСТВАЙ ТУК!

Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


По време на проекта ще бъдат взети всички необходими мерки за защита, насочени към предотвратяване на всякакъв риск от разпространение на Covid-19. Участниците, които бъдат одобрени за проека, приемат да спазват мерките за безопасност, наложени от организаторите и екипа.


bottom of page