top of page

PARTICIPATE+ | YE E-for-work in Cosenza, Italy is NOW CHECK-IN!Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5 младежа за участие в младежкия обмен "E-for-work", финансиран по програмата Еразъм+. Целта на този проект е да популяризира основните ценности на ЕС, да предостави възможности за неформално образование от европейско измерение и да насърчи позитивната нагласа в участниците. Други цели са насърчаването на предприемаческото образование, увеличаване на трансверсалните умения, както и потенциалът за заетост и перспективите за кариера на младите хора, да се засили духа на инициативността и междукултурното осъзнаване, активното участие в обществото, да се насърчи продължаването на образованието или обучението след период на мобилност в чужбина.

Място на провеждане: Arcavacata di Rende (Cosenza), Italy

Период на провеждане: 9 - 16 Октомври 2018г.

Профил на участниците: 5 младежа на възраст между 18 и 25 години, придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво. В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 4 различни държави, а именно: България, Италия, Португалия и Словакия.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- запознаване с концепцията за младежката заетост;

- предоставяне на професионална ориентация на младежите;

- запознаване с младежкото предприемачество;

- запознаване с нови концепции като стартъп и социално предприемачество, др.

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в “Socrates Residence” в Campus Unical на Университета на Калабрия (University of Calabria).

линк към мястото за настаняване: ВИЖ ТУК!

Това е вторият проект на това място, по който МЦРОО е партньор. Може да видите повече снимки от първия ТУК!

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 09.09.2018г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 50 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Очаквайте скоро и специалното видео на МЦРОО по ICDETv, с гореспоменатите съвети. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.

Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

bottom of page