top of page

PARTICIPATE+ | TC in Brolo, SICILY (Italy)

TC "PROMOTING VISUAL FACILITATION IN YOUTH WORK AND ERASMUS+" in Brolo, SICILY (Italy) is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 2-ма участника (навършили 18г.) за участие в тренировъчен курс "PROMOTING VISUAL FACILITATION IN YOUTH WORK AND ERASMUS+", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът е насочен към развитието на визуалната грамотност чрез използването на визуално улеснение в работата на младежките работници, както в локален, така и в международен контекст, също и в контекста на проектите по програмата Еразъм+.


Място на провеждане: Броло, Сицилия (Италия)

Период на провеждане: 30 септември - 8 октомври 2019г.


Профил на участниците: 2-ма участника с навършена 18-годишна възраст. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне ниво Intermediate.

В тренировъчния курс ще вземат участие 25 младежи от 15 различни държави, а именно: България, Италия, Хърватия, Испания, Литва, Йордания, Мароко, Латвия, Турция, Египет, Тунис, Либия, Северна Македония, Румъния и Полша.


Работна програма на проекта: ВИЖ ТУК!

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в "Hotel Gattopardo" в Броло.

Повече инфо: http://www.gattopardobrolo.it/

Съгласно утвърдената стратегия на МЦРОО за осигуряване на равен достъп на младежи с ограничени възможности, необходимите билети за транспорт се закупуват от страна на МЦРОО, като участниците доплащат единствено евентуалното надхвърляне на покритите за съответната дестинация разходи за транспорт, съгласно Европейския дистанционен калкулатор.

С цел сигурността и безопасността при транспортирането на групата, за която МЦРОО носи пълна отговорност, включваща подсигуряване на нощувки в случай на дългосрочно анулиране на полети и др., изборът на графика и начина на пътуване се извършва от страна на МЦРОО. Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 26.08.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати (които не са членове или сътрудници на МЦРОО), потвърдили участието си в проекта, попълват Споразумение за участие и заплащат сумата от 50 евро, като гаранция за участието си в проекта, която след добро представяне по време на активностите, както и на изпълнение на последващите заложени във всеки проект дейности, ще бъде призната като членски внос за период, съответстващ на заплатената сума. Членовете и сътрудниците подписват само Споразумението без да заплащат гаранционната такса. Подписването на Споразумението урежда отговорността на участниците към поетите от МЦРОО ангажименти към организаторите на съответния проект, което води и до присъединяването им към служебната група на проекта.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


Comentários


bottom of page