top of page

PARTICIPATE+ | TC "The Incubator of Financial Influencers" in Bucharest, ROMANIA

TC "The Incubator of Financial Influencers" in Bucharest, ROMANIA is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5 младежи за участие в тренировъчен курс "The Incubator of Financial Influencers", финансиран по програмата Еразъм+. Основната цел на проекта е да се заеме с въпроса за финансовото образование, като повиши осведомеността на младежките работници за важността на финансовата грамотност чрез методите на неформалното образование. В същото време проектът ще се фокусира и върху създаването на нови инструменти за преподаване на финансово образование.


Място на провеждане: Букурещ, Румъния

Период на провеждане: 4 - 13 септември 2021г.


Профил на участниците: 4 младежи, навършили 20 години, придружени от групов лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски, като участниците трябва да го владеят на поне основно ниво. Препоръчителният профил на участниците е те да са младежки работни или да имат опит в сферата на неформалното образование.


В младежкия обмен ще вземат участие 33 младежи от 7 различни държави, а именно: България, Румъния, Дания, Финландия, Молдова, Португалия и Испания.

Преди началото на проекта, избраните участници трябва да подготвят:

- да заснемат кратко видео (около 2 мин), в което се представят;

- направят кратко проучване относно финансовото образование в България;

- след края на проекта да представят резултатите от него пред близки, приятели, познати, колеги, т.н.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в единични или двойни стаи, от същия пол, но от смесени националности. Хотелът ще бъде потвърден до няколко дни.


Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Пътните разходи се възставновяват до 180 евро на човек, като участниците могат да пътуват и с кола до Букурещ и обратно.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

COVID-19

Актуалните условия за влизане в страната могат да бъдат намерени в сайта на Министерство на външните работи: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/romania. В момента в Румъния се влиза свободно без изискване за тестове или карантина!

За влизане обратно в България ще важи актуалната заповед на Министъра за конкретния месец. За момента се изисква сертификат за ваксина или бърз тест направен до 24 ч след влизане в страната. Сумата за бързия тест ще бъда покрита от проекта стига бюджетът на участниците да стига за да се покрие.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 19.08.2021 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от организаторите на проекта, които ще изберат участниците. Те ще предоставят данните на избраните участници на МЦРОО, като екипът ни ще се свърже с всеки избран участник. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от екипа ни за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


По време на проекта ще бъдат взети всички необходими мерки за защита, насочени към предотвратяване на всякакъв риск от разпространение на Covid-19. Участниците, които бъдат одобрени за проека, приемат да спазват мерките за безопасност, наложени от организаторите и екипа.

Commenti


bottom of page