top of page

PARTICIPATE+ | TC in Budapest, Hungary

TC "Culture as a tool for conflict resolution" in Budapest, Hungary is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 3-ма участници за участие в тренировъчен курс "Culture as a tool for conflict resolution", финансиран по програмата Еразъм+. Основната цел на този проект е да развие професионалните умения на младежките работници, които им помагат да насърчават толерантността и превенцията на насилието, да даде глас на маргинализираните младежи и да подчертае важността на правата на човека, свободата и диалога.


Място на провеждане: Будапеща, Унгария

Период на провеждане: 28 октомври - 3 ноември 2019г.

Профил на участниците: 3-ма участници навършили 18 годишна възраст (няма горна граница за участие). Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне ниво Intermediate.

В тренировъчния курс ще вземат участие 24 младежки работници от 8 различни държави, а именно: България, Чехия, Финландия, Унгария, Италия, Полша, Португалия и Испания.


Работната програма на проекта има някои специфични цени, а именно:

- Развиване на уменията на младежките работници да използват културата като инструмент за изграждане на система за междукултурен диалог и по-ефективно посредничество в техните организации и в техните общества;

- Подготвяне на младежките работници с умения, знания и увереност за ефективно управление и обръщане на потенциално вредни ситуации по ясен, настойчив и конструктивен начин;

- Запознаване на участниците със стратегии за разрешаване на конфликти, които могат да използват за намаляване на бъдещи такива и постигане на мир и съгласувани решения в бъдещата им работа;

- Повишаване на осведомеността на участниците относно важността на толерирането и приемането на множеството култури и идентичност, както и връзката между изграждането на мира и културата;

- Даване на глас на младите хора, принадлежащи към маргинализирани общности, особено от новопристигналите мигранти, в програмирането на стратегии за разрешаване на конфликти, др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Hotel Amadeus, на 20 мин от центъра на града.

Повече инфо: http://www.hotelamadeus.hu/

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

След като участниците бъдат одобрени, екипът на МЦРОО ще им помогне да изберат най-удобния и изгоден начин за пътуване до мястото на настаняване. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 275 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Участниците могат да останат повече дни в Будапеща (на техни разноски) само ако цената на самолетните билети в дните, в които искат, не е по-висока от цената на билетите в дните на проекта.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 06.10.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията, за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


КАНДИДАТСТВАЙ ТУК

Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

bottom of page