top of page

PARTICIPATE+ | TC in Lagodekhi, Georgia

TC "Giraffes go to theatre" in Lagodekhi, Georgia is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 3-ма участници за участие в тренировъчен курс "Giraffes go to theatre", финансиран по програмата Еразъм+. Основната цел на този проект е да подготви младежките работници, лидери, фасилитатори, координатори на проекти, др. за справяне с конфликтни ситуации, напрежение или неразбиране в работната им среда, където са необходими правилни комуникационни начини и умения за постигане на компромис за общото благо, растеж и хармонично съвместно съществуване.Място на провеждане: Лагодехи, Грузия

Период на провеждане: 24 ноември - 2 декември 2019г.

Профил на участниците: 3-ма участници, навършили 18 годишна възраст (няма горна граница за участие). Идеалните кандидати са младежки работници, обучители, фасилитатори, ментори и координатори на проекти, които чувстват необходимостта да подобрят своите комуникационни компетенции в конфликтните ситуации от тяхната работна среда. Участниците трябва да имат задължително предишен опит с програмата Еразъм+!

Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне ниво Intermediate.

В тренировъчния курс ще вземат участие 28 младежки работници от 8 различни държави, а именно: България, Армения, Азербейджан, Беларус, Грузия, Унгария, Полша и Португалия.


Работната програма на проекта има някои специфични цени, а именно:

- развиване на емпатично отношение чрез създаване на група от хора, готови да се подкрепят, където участниците да споделят своите предизвикателства, да се свързват с емоциите и потребностите си;

- преминаване през изпитани фрустрации и приближаване към тях като ресурс за учене;

- добиване на опит за усъвършенстване/придобиване на знания и умения на елементи и инструменти за ненасилствена комуникация за справяне с конфликтни ситуации в бъдеще, др.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в Wald Hotel.

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

След като участниците бъдат одобрени от екипа на МЦРОО, ще попълнят апликационна форма за одобрение и от организаторите. След потвърждение, че са одобрени, могат да закупят самолетните си билети. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 275 евро на човек, като 15 евро от тях ще бъдат удържани за транспорта от Тбилиси до хотела и обратно. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 19.10.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията, за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.

Comments


bottom of page