top of page

PARTICIPATE+ | TC in Tropea, Italy

TC "Y.W.4.H.R. Youth Work For Human Rights" in Tropea, Italy is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 3 младежа за участие в тренировъчен курс "Y.W.4.H.R. Youth Work For Human Rights", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът е насочен към сферата на човешките права, толерантността и уважението към обществото и създаването на устойчиви колективни общности.
Място на провеждане: Тропеа, Италия

Период на провеждане: 27 август - 3 септември 2019г.

Профил на участниците: 3 младежа на възраст между 18 и 30 години. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне ниво Intermediate.

В тренировъчния курс ще вземат участие 30 младежи от 10 различни държави, а именно: Испания, Гърция, Литва, Дания, Турция, Полша, Румъния, България, Словакия и Италия.


Работната програма на проекта има някои специфични цени, а именно:

- Насърчаване участието на младежите чрез учене през целия живот и насърчаване на конструктивно мислене върху европейското гражданство, улесняване на инструментите за демократично участие;

- Учене чрез диалог;

- Подпомагане на младежите да създадат в собствените си страни нови социални проекти и да разработят програми, които насърчават и защитават правата на човека, многообразието, чувствителността и толерантността на групите със социален риск (ЛГБТ, равенство между половете, религия, култура, език)


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!

Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в La Conturella, на 4км от центъра на Тропеа.

Повече инфо: https://www.laconturella.com/

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.

След като участниците бъдат одобрени, екипът на МЦРОО ще им помогне да изберат най-удобния и изгоден начин за пътуване до мястото на настаняване. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 275 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник.

Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, съобразени със ЗЗЛД и Регламент (ЕС) 2016/679, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 15.06.2019г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


Comments


bottom of page