top of page

PARTICIPATE+ | YE Prop@genda in Arnaia, Chalkidiki/Greece

YE Prop@genda in Arnaia, Chalkidiki/Greece is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5-ма младежи за участие в младежки обмен "Prop@genda", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът е с насоченост разработване на програма срещу политическата пропаганда в социалните медии и ще има за крайна цел да повиши обществената осведоменост за политическата пропаганда в социалните медии и как тя може да бъде адресирана и избегната.


Място на провеждане: Арнеа, Халкидики/Гърция

Период на провеждане: 2 - 13 Август 2021 г.

Профил на участниците: 4-ма младежи между 18 и 25 год., придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво. В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 6 различни държави, а именно: България, Гърция, Румъния, Италия, Хърватия и Швеция.


Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- Въведение в проблема с политическата пропаганда в социалните медии, участниците ще трябва да потърсят и представят информация относно ситуацията в собствената им страна;

- Семинари, в които те ще бъдат активни чрез емпирични упражнения по концепцията за пропаганда и ролята на социалните медии днес;

- Създаване на флаш-моб в центъра на града и иновативен плакат на защитата на обществеността от политическа пропаганда. Ще бъде заснет и промоционален видеоклип.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване:

Участниците ще бъдат настанени в стаи по 6 човека в Environmental Education Center of Arnaia.

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 180 евро на човек. Участниците трябва да се пристигнат в Солун, от където ще ги вземе автобус и откара до Арнеа. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Екипът на МЦРОО ще помогне на участниците в избора на най-подходящия и изгоден начин на пътуване.


След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


COVID-19

Актуалните условия за влизане в страната могат да бъдат намерени в сайта на Министерство на външните работи: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/greece

За влизане обратно в България ще важи актуалната заповед на Министъра за конкретния месец. *Сумата за тестовете може да бъде покрита от организаторите ако останат пари до лимита от 180 евро след закупуване на билетите.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 22.07.2021 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект, биват раглеждани от Комисия по избор на участници към МЦРОО, която ще изпрати потвръждаващи одобрението на кандидата мейли в реално време. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от Комисията за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


КАНДИДАТСТВАЙ ТУК!


Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


По време на проекта ще бъдат взети всички необходими мерки за защита, насочени към предотвратяване на всякакъв риск от разпространение на Covid-19. Участниците, които бъдат одобрени за проека, приемат да спазват мерките за безопасност, наложени от организаторите и екипа.

bottom of page