top of page

PARTICIPATE+ | Youth exchange in Pocuvadlo, Slovakia

YE Break a leg! in Pocuvadlo, Slovakia is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 6 участника за участие в младежки обмен "Break a leg!", финансиран по програмата Еразъм+. Обменът е първата част на проекта, като втората такава ще се проведе в края на месец август в Румъния. Участниците, избрани да вземат участие в този проект, е препоръчително да участват и във втората му част ако имат възможност. Проектът е подходящ за всички, които се интересуват от темите свързани с театъра, режисурата, записа и съставянето на елементи на театрална постановка.


Място на провеждане: Pocuvadlo, Словакия

Период на провеждане: 3 - 14 Април 2020 г.


Профил на участниците: 6 младежи между 18 и 23 год., придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво. В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 5 различни държави, а именно: България, Словакия, Румъния, Унгария и Северна Македония.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- Работа в междукултурни ансамбли; развиване способностите за слушане и уважение към другите и проявява на базисни работни познания в основните области на театъра: актьорско майсторство, режисура, дизайн, глас и др.

- Развиване на компетенции в устния език и изразителни механизми (израз на глас и физически израз), развиване на разбирането при психологически и морален анализ на един персонаж (аналитични способности) и усвояване на елементите на сценичните произведения и продукцията;

- Създаване на театрална пиеса от нулата (сценарий, декори, костюми, музика, актьорско майсторство, режисура и запис) включваща всички участници, която да се изиграе пред публика на живо и да бъде записана.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване: Участниците ще бъдат настанени в реновираната база Chata Lodiar.

Повече инфо за мястото за настаняване: https://jazeropocuvadlo.sk/chata-lodiar/

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 275 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Екипът на МЦРОО ще помогне на участниците в избора на най-подходящи и изгодни самолетни билети.

NB! Участниците трябва да пристигнат в Будапеща, Унгария от където ще ги вземе автобус и откара до мястото за настаняване. Същият този бус ще ги откара обратно до Будапеща на 14-ти.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие, в срок до 22:00ч на 10.03.2020 г.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от организаторите на проекта, които ще изберат участниците. Те ще предоставят данните на избраните участници на МЦРОО, като екипът ни ще се свърже с всеки избран участник. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от екипа ни за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


bottom of page