top of page

TC & YE USING SDGS IN YOUTH WORK is now CHECK IN!Международен център за развитие на образованието и обучението набира


10 участници навършили 18 годишна възраст* за участие в тренировъчен курс "YUSING SDGS IN YOUTH WORK" който ще се проведе от 24 ЮЛИ до 01 АВГУСТ в Кайсери, Турция

*към датата на провеждане на мобилността


5 участници между 18 и 30 годишна възраст* и 1 лидер навършил 18 години** заучастие в Младежки обмен който ще се проведе от 25 СЕПТЕМВРИ до 04 ОКТОМВРИ 2023 отново в Кайсери, Турция

*към датата на провеждане на мобилността

**предварително участвал във тренировъчния курсComments


bottom of page