top of page

Happy 1st of June!


ЕКИПЪТ НА МЦРОО ви желае ЧЕСТИТ МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ДЕТЕТО!

ICDET TEAM wishes to you all HAPPY INTERNATIONAL CHILDERN`S DAY!


Спомняш ли си за какво мечтаеше когато си беше дете? Спомняш ли си какво искаше да ста неш, когато "пораснеш"?

Помисли за малко.....

Сега като вече си спомни , знаеш ли че много от нещата за които мечтаем и които харесваме като деца всъщност са основата на успеха тъй като те са това което наистина ни доставя удоволствие да правим?

Много от тях не са се сбъднали нали? Не защото не си искал а защото просто си нямал времето или възможността да ги изпълниш.

Сега си представи че всичко това което ти харесва да правиш и те влече може да се осъществи чрез възможностите на неформално и формално обучение които МЦРОО & ЕРАЗЪМ+ дават!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Do you remember what you dream about when you was child? Do you remember what you want to became when you "grown up"?

So if you do so, now imagine that this dreams can became true trough informal and non formal education offered by ERASMUS+ program!

Wonder how?t Take a look how ICDET & ERASMUS+ makes it real!

bottom of page