top of page

PARTICIPATE+ | Training course in Murzasichle, Poland

TC "Less of mess!" in Murzasichle, Poland is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 4-ма участника за участие в тренировъчен курс "Less of mess!", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът е с цел насърчаване екологичната осведоменост чрез въвеждане на по-малко отпадъци и нагласите сред младежките работници в областта на екологията, неформалните методи, управлението на ресурси и подхода към планирането на проекти.


Място на провеждане: Мурзасичле, Полша

Период на провеждане: 23 Юни - 02 Юли 2021 г.


Профил на участниците: 3-ма младежи, навършили 18 год., придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво. В младежкия обмен ще вземат участие младежи от 8 различни държави, а именно: България, Словакия, Чехия, Румъния, Гърция, Латвия, Полша и Франция.


Цели на тренинга:

- повишаване познанията по екологията в европейския контекст;

- сдобиване с многоизмерна "по-малко отпадъци" нагласа, която да се използва в ежедневието;

- участие в дейности за млади хора в съответствие с екологичното мислене;

- споделяне на добри практики и създаване на мрежа, която ще има предвид екологичния аспект в проектите си.


Дейности:

- Двата основни обучителни сегмента са модул, посветен на екологията (5R, нулеви отпадъци, Зелен курс и др.), и модул, използващ методологията на Agile и Design Thinking, фокусиран върху създаването на прототип на ефективен и отговарящ на нуждите на младежките служители в дигитална база знания с методи и материали, свързани с екологията;

- Темите, които ще бъдат обсъдени, съчетават екологията, минимализма и нулевите отпадъци в ежедневната работа в контекста на технологиите и работата в НПО, но също и по отношение на човешките ресурси, когато става въпрос за процеса на създаване на идеи, вложена енергия и стил на управление на проекти;

- По време на тренинг курса ще се създаде съдържание на уебсайт, базирано на идеи и тестове в групата. В зависимост от изследванията, тестването и решението на участниците, то може да включва методи, игри, инструменти, дефиниции, обяснения и инструкции за НПО и редовна аудитория, търсейки знания по нашите теми. Сайтът трябва да бъде изпратен след обучителния курс от всички партньорски организации до поне 3 организации от мрежата си за контакти за следващото тестване на използваемостта и функционалността на сайта, за преглед на сайта.Те ще бъдат помолени да участват в тестовата фаза и да отговорят на въпроси за съдържанието му.Онлайн корекции и подобрения ще бъдат извършени от работни групи от проекта до момента на окончателния доклад;

- Всеки ден ще има поне 6 часа семинари и време за размисъл.(всеки ден програмата ще започва в 9:30 ч. и ще завършва около 19 ч, с 2 кафе паузи и обедна почивка).

Подробен инфопак: ВИЖ ТУК!


Настаняване:

Курсът на обучение ще се проведе в Мурзасичле, малкия град в планините Татри, в близост до Закопане (зимния капитол на Полша).

Участниците ще бъдат настанени в стаи (2-4 души) с бани. Всички дейности ще се провеждат в залата в същата сграда. Ще има столова, която ще осигури ястия (закуска, обяд, вечеря) и кафе паузи.


Пътуване:

Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+.

Избраните участници трябва да намерят удобен и изгоден маршрут до Краков. Преди закупуване на самолетните билети, трябва да са съгласувани и одобрени от организаторите. Лимитът за разходи е 245 евро на човек.

След своето участие в проекта, всеки един участник ще получи Европейски сертификат „Youthpass”, утвърждаващ неговото участие и придобити умения и компетенции.


COVID-19 Участниците трябва да представят отрицателен резултат от тест за коронавирус (PCR или антигенен), направен до 48 часа преди влизането в Полша и преведен на английск език. Ваксинираните лица, преминали съответните етапи на ваксинация и притежаващи сертификат за това са освободени от горното условие.

Разходите от тестовете могат да бъдат възстановени заедно с пътните разходи до ограничение за пътуване.


Повече информация относно влизането в Полша: https://www.mfa.bg/bg/covid19map/Europe/poland


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата, както и основни и специфични насочващи въпроси относно неговата мотивация за участие.

2. Всички получени кандидатури за съответния проект биват раглеждани от организаторите на проекта, които ще изберат участниците. Те ще предоставят данните на избраните участници на МЦРОО, като екипът ни ще се свърже с всеки избран участник. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от екипа ни за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.

Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно тренировъчните курсове и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


Пожелаваме успех на всички! :)

* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


Comentarios


bottom of page