PARTICIPATE+ | Training course in Murzasichle, Poland

Updated: Sep 29, 2021

TC "Less of mess!" in Murzasichle, Poland is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 4-ма участника за участие в тренировъчен курс "Less of mess!", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът е с цел насърчаване екологичната осведоменост чрез въвеждане на по-малко отпадъци и нагласите сред младежките работници в областта на екологията, неформалните методи, управлението на ресурси и подхода към планирането на проекти.


Място на провеждане: Мурзасичле, Полша

Период на провеждане: 23 Юни - 02 Юли 2021 г.