PARTICIPATE+ | Youth exchange in Zagreb, Croatia

Updated: Aug 25, 2020

YE Soften your skills in Zagreb, Croatia is NOW CHECK-IN!

Международен център за развитие на образованието и обучението търси 5-ма младежи за участие в младежки обмен "Soften your skills", финансиран по програмата Еразъм+. Проектът ще подобри нивото на меките умения сред участниците в него. Основната цел е да се даде на всеки участник по-нататъшно развитие на уменията, които ще им помогнат в практическия и професионалния бизнес. Те ще имат възможността да се научат как да изразяват себе си и идеите си, ще се стимулира творческото им мислене и иновации. Проектът е насочен към прилагането на основните принципи на предприемачеството за решаване на екологични проблеми и създаване на среда за споделяне на опит и идеи по тази тема.


Място на провеждане: Загреб, Хърватия

Период на провеждане: 18 - 24 Октомври 2020 г.

*Проектът е отменен за 2021г.!

Профил на участниците: 4-ма участници между 18 и 27 год., придружени от лидер, предварително подготвен от МЦРОО. Основният работен език на проекта е английски. Участниците е препоръчително да владеят езика на поне основно разговорно ниво.

Работната програма на проекта има някои специфични цели:

- подобряване на нивото на меките умения сред участниците;

- за справяне с безработицата;

- предоставяне на възможност на участниците да изразят себе си и своите идеи;

- обмен на опит и създаване на мрежа между младежите, организации и млади предприемачи на европейско ниво.


Подробен инфопак: ВИЖ ТУК! (инфопакът е базов, по-подробен ще бъде изпратен на участниците след като бъдат одобрени).

Настаняване: ще бъде потвърдено скоро от организаторите. Избраните участници ще получат повече и подробна информация веднага щом ни бъде предоставена такава.


Всички разходи за настаняване и храна се поемат на 100% от организаторите на проекта, финансиран по програмата Еразъм+. Транспортните разходи ще бъдат възстановени до 275 евро на човек. След приключване на проекта и изпращане на всички необходими транспортни документи, разходите за транспорта ще бъдат възстановени от организаторите на всеки един участник. Екипът на МЦРОО ще помогне на участниците в избора на най-подходящия и изгоден начин на пътуване.


Процедура за кандидатстване:

1. Попълване на апликационна форма за участие, съдържаща основни данни на кандидата и мотивационно писмо (на английски език) в срок до 18:00ч на 07.08.2020 г.

2. Всички получени мотивационни писма за съответния проект биват раглеждани от организаторите на проекта, които ще изберат участниците. Те ще предоставят имената на избраните участници на МЦРОО, като екипът ни ще се свърже с всеки избран участник. В тази връзка кандидатите носят отговорност в случай на пропускане на срока, посочен от екипа ни за потвърждение на участието им в проекта.

3. Всички одобрени кандидати ще получат мейл за одобрение на кандидатурата им и последващите действия по заминаването им.


Критериите за избор са различни в зависимост от условията на организаторите на проекта. При кандидатстване за участие в проекта трябва да се наблегне най-вече на мотивацията за участие в него - усъвършенстване на меките умения, формиране на гражданска позиция, както и заявено ясно желание за трупане на международен опит, а не опозноване просто на града/държавата и запознаване с нови хора. Също така е важно да се наблегне на разпространението на резултатите от проекта - къде и как бихте могли да ги представите за да достигнат до по-голям брой хора. Препоръчваме на всички желаещи да се запознаят с ИНФОРМАЦИЯТА относно младежките обмени и да прочетат ИНФОПАКА на проекта.


КАНДИДАТСТВАЙ ТУК!

Пожелаваме успех на всички! :)


* При допълнителни въпроси можете да се свържете с нас.


По време на проекта ще бъдат взети всички необходими мерки за защита, насочени към предотвратяване на всякакъв риск от разпространение на Covid-19. Участниците, които бъдат одобрени за проека, приемат да спазват мерките за безопасност, наложени от организаторите и екипа.

При затягане на мерките и влошаване на ситуацията в България или Хърватия, датите на проекта могат да бъдат променени.


logo-erasmus-plus.png
esc-logo-en-white.png

© Copyright 2021 by ICDET